Goźlińska Petryk & Wspólnicy

Siedziba naszej kancelarii mieści się w samym sercu Warszawy, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Łazienki Królewskie oraz Belwederu – Rezydencji Prezydenta RP. Zapraszamy do odwiedzenia nas.

ul. Lądowa 6/4
00-759 Warszawa
tel.: +48 22 245 11 12
email: info@gpwlegal.com

Goźlińska Petryk & Wspólnicy

Zadzwoń teraz: +48 22 245 11 12

Przełomowy wyrok dla firm kontrolowanych przez ZUS

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 1 grudnia 2021 r., sygn.: I GSK 1316/21 uznał racje przedsiębiorcy i stwierdził, że kontrola ZUS nie może trwać w nieskończoność, a kontrolowany przedsiębiorca nie może się domyślać, co będzie przedmiotem kontroli i ile dni kontrola będzie trwała.NSA stanął tu na stanowisku, że podmiot kontrolowany musi w zawiadomieniu o kontroli oraz w upoważnieniu do kontroli dostać wyczerpującą informację również co do okresów sprawozdawczych objętych kontrolą, czyli nie tylko musi wiedzieć ile dni będzie trwała kontrola, kiedy się skończy, ale też jaki okres, z czasu prowadzonej przez niego działalności, będzie przedmiotem badania.Jeśli upoważnienie do kontroli nie będzie spełniało tych warunków, to nie będzie stanowiło podstawy do przeprowadzenia kontroli. A więc, przedsiębiorca nie ma obowiązku udostępniać kontrolującym swoich ksiąg podatkowych, nie musi ich wpuścić na teren firmy, ani też udzielać im żadnych wyjaśnień

Choose language