Goźlińska Petryk & Wspólnicy

Siedziba naszej kancelarii mieści się w samym sercu Warszawy, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Łazienki Królewskie oraz Belwederu – Rezydencji Prezydenta RP. Zapraszamy do odwiedzenia nas.

ul. Lądowa 6/4
00-759 Warszawa
tel.: +48 22 245 11 12
email: info@gpwlegal.com

Goźlińska Petryk & Wspólnicy

Zadzwoń teraz: +48 22 245 11 12

listopad 2023

Minister Cyfryzacji ogłosił, że 10 grudnia 2023 roku zostaną wdrożone rozwiązania techniczne, które umożliwią e-doręczenia. Podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS są zobowiązane do  posiadania elektronicznej skrzynki doręczeń, oraz  dokonania wpisu do Bazy Adresów Elektronicznych (BAE).Dokonanie wpisu do BAE jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na doręczanie korespondencji na wskazany adres elektroniczny. Będzie on podlegał wykorzystywaniu w postępowaniach administracyjnych oraz cywilnych, co ma na celu uproszczenie procesu doręczeń i zastąpienie formy papierowej dokumentami elektronicznymi. Zmiany te mają przyczynić się do znacznego uproszczenia oraz przyspieszenia postępowań.W celu pozyskania adresu e-doręczeń oraz dedykowanej skrzynki na platformie e-doręczeń należy złożyć odpowiedni wniosek elektroniczny

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 1 grudnia 2021 r., sygn.: I GSK 1316/21 uznał racje przedsiębiorcy i stwierdził, że kontrola ZUS nie może trwać w nieskończoność, a kontrolowany przedsiębiorca nie może się domyślać, co będzie przedmiotem kontroli i ile dni kontrola będzie trwała.NSA stanął tu na stanowisku, że podmiot kontrolowany musi w zawiadomieniu o kontroli oraz w upoważnieniu do kontroli dostać wyczerpującą informację również co do okresów sprawozdawczych objętych kontrolą, czyli nie tylko musi wiedzieć ile dni będzie trwała kontrola, kiedy się skończy, ale też jaki okres, z czasu prowadzonej przez niego działalności, będzie przedmiotem badania.Jeśli upoważnienie do

Choose language