h
London Office
Quick Contact

Goźlińska Petryk & Wspólnicy

Zadzwoń teraz: +48 22 245 11 12

Dr. hab. Justyna Kurek

adwokat, adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej – Wydział Bezpieczeństwa Publicznego, absolwentką studiów podyplomowych z zakresie prawa Internetu w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Jest wieloletnim wykładowcą w zakresie: prawa nowych technologii, ochrony danych osobowych, systemów informacji prawnej, prawa konsumenckiego i bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Posiada również wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa podmiotom z branży ICT. Prowadzi szkolenia dla Prokuratur Okręgowych.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Pracuje w języku niemieckim i angielskim.

Choose language