h
London Office
Quick Contact

Goźlińska Petryk & Wspólnicy

Zadzwoń teraz: +48 22 245 11 12

Team

To translate

AGNIESZKA GOŹLIŃSKA – radca prawny i wspólnik zarządzający; pracowała na rzecz największych firm prawniczych w Polsce – „Sołtysiński Kawecki Szlęzak”, oraz amerykańskiej firmy „Miller, Canfield, Paddock & Stone”. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie na rzecz inwestorów zagranicznych w Polsce zarówno w zakresie doradztwa transakcyjnego jak i w doradztwie bieżącym, co obejmuje przygotowanie umów inwestycyjnych, procedury związane z rejestracją i uzyskaniem licencji, obsługę prawną fuzji i przejęć (w tym fuzji transgranicznych), lokalizacja inwestycji na terenach Specjalnych Stref Ekonomicznych, doradztwo w zakresie pozyskania personelu oraz wsparciu w sprawach ochrony marki oraz nowych technologii.
Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikację radcowską oraz studia podyplomowe z zakresu Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studia Prawa Nowoczesnych Technologii w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, w b. członek Komisji Egzaminacyjnej oraz Komisji Zagranicznej. Prowadzi seminaria dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiej Agencja Inwestycji i Handlu, dla izb gospodarczych w Tokio, Singapurze, Estonii. Pracuje również w języku angielskim i rosyjskim.

KAROL PETRYK – adwokat; w dotychczasowej 12-letniej praktyce koncentruje się na prawie nieruchomości, inwestycjach budowlanych oraz reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Obsługuje kompleksowo podmioty gospodarcze, w szczególności spółki prawa handlowego i spółdzielnie mieszkaniowe w zakresie doradztwa bieżącego jak i w skomplikowanych przedsięwzięciach gospodarczych i procesach inwestycyjnych (tj. procesy budowlane w ramach generalnego realizatorstwa inwestycji i spółek celowych, postępowania o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, przekształcenia spółek, podziały spółdzielni). Projektuje i opiniuje umowy oraz akty wewnętrzne spółek, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikacje adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, której jest członkiem. Pracuje również w języku angielskim

ANDRZEJ RADZISŁAW jest radcą prawnym i ekspertem z 20-letnim doświadczeniem w zakresie praw ubezpieczeń społecznych, szczególnie sporów z ZUS, pracowniczych sporów sądowych, sporów na tle zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Był przez 14 lat zatrudniony w Centrali ZUS – Departamencie Ubezpieczeń i Składek, gdzie brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z przepisami, kontrolował jednostki terenowe ZUS. Jest wykładowcą prawa ubezpieczeń w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na studiach dla kierowników jednostek trenowych ZUS oraz dla aplikantów w ramach szkoleń organizowanych przez Okręgową Izbę Radców prawnych w Warszawie. Regularnie publikuje w najważniejszych dziennikach prawnych Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, czasopismach wydawnictwa GOFIN, WIP, BECK, występuje w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych oraz uczestniczy w kongresach sympozjach związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych. Trener z wieloletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych oraz kadry zarządzającej z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie oraz aplikacje radcowską. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

AGNIESZKA NOWACKA – radca prawny wyspecjalizowany w prawie medycznym i bioetyce; posiada również kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie fuzji i przejęć, transakcjach nabycia nieruchomości, negocjacji umów najmów oraz postępowaniach sądowych. Pracowała dla wiodących firm prawniczych w Polsce – kancelarii GESSEL, międzynarodowej kancelarii prawniczej ALLEN & OVERY, oraz do 2018 r. w Dziale Prawnym Grupy LUX MED – lidera rynku prywatnych usług medycznych w Polsce..
Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim – kierunek Prawo Medyczne, Bioetyka i Socjologia Medycyny oraz kierunek Prawo Własności Intelektualnej. Jest także absolwentką Studiów Prawa Handlowego Francuskiego i Europejskiego (Master Franco-Polonais de Droit des Affaires et Européen). Pracuje również w języku angielskim i francuskim.

DR. JUSTYNA KUREK – adwokat, adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej (d. Akademia Obrony Narodowej) – Wydział Bezpieczeństwa Publicznego, absolwentką studiów podyplomowych z zakresie prawa Internetu w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Jest wieloletnim wykładowcą w zakresie: prawa nowych technologii, ochrony danych osobowych, systemów informacji prawnej, prawa konsumenckiego i bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Posiada również wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa podmiotom z branży ICT. Prowadzi szkolenia dla Prokuratur Okręgowych.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Pracuje w języku niemieckim i angielskim.

TOMASZ ZAŁOGA – adwokat z ponad 20-letnim doświadczeniem wyspecjalizowany m.in. w obsłudze procesów inwestycyjnych oraz prawie budowlanym. Doświadczenie uzyskane przy obsłudze licznych projektów deweloperskich, których przedmiotem była realizacja obiektów handlowych, centrum logistycznego, obiektów biurowych, hotelowych czy rewitalizacja obiektów zabytkowych w Krakowie pozwala mu świadczyć kompleksowe usługi począwszy od udziału w negocjacjach, poprzez nabycie nieruchomości, postępowania administracyjne i opracowanie umów z wykonawcami aż do rozpoczęcia użytkowania gotowego obiektu.

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

GLEB FILIPCHUK – prawnik ukraiński, który ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu w Kijowie, oraz Akademie Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Jego doświadczenie obejmuje wsparcie pracowników z obszaru Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Azerbejdżanu w sporach z pracodawcami, legalizacje ich zatrudnienia i pobytu w Polsce, reprezentacje ukraińskich i polskich agencji zatrudniania przy uzyskiwaniu licencji przed KRAZ, rejestracja i obsługa prawna spółek z kapitałem ukraińskim. Pracuje w języku ukraińskim (ojczysty), rosyjskim oraz polskim.

Choose language