h
London Office
Quick Contact

Goźlińska Petryk & Wspólnicy

Zadzwoń teraz: +48 22 245 11 12

Image Alt

Usługi – Obsługa Spółek

Rejestracja spółki w ciągu 24h, wirtualny adres, obsługa zgromadzeń wspólników i posiedzeń zarządów, nietypowe podwyższanie kapitału zakładowego, spółki z kapitałem zagranicznym, joint ventures, porozumienia wspólników, konwersja wierzytelności na kapitał, umowy pożyczek i potrącenia ze wspólnikami, reorganizacja i restrukturyzacja spółki, w tym, przekształcenie w spółek handlową, łączenie transgraniczne, podział. Szybka likwidacja spółki lub wszczęcie postępowania naprawczego lub ogłoszenie upadłości.