Goźlińska Petryk & Wspólnicy

Siedziba naszej kancelarii mieści się w samym sercu Warszawy, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Łazienki Królewskie oraz Belwederu – Rezydencji Prezydenta RP. Zapraszamy do odwiedzenia nas.

ul. Lądowa 6/4
00-759 Warszawa
tel.: +48 22 245 11 12
email: info@gpwlegal.com

Goźlińska Petryk & Wspólnicy

Zadzwoń teraz: +48 22 245 11 12

lipiec 2024

Od 1 lipca 2024 roku należy dostosować wzory umów rezerwacyjnych i deweloperskich, a także prospektów informacyjnych do przepisów nowej ustawy dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 695) oraz zacząć odprowadzać składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Postanowienia umowy zawieranej po 1 lipca 2024 roku mniej korzystne dla nabywców niż przepisy ustawy są nieważne, a w ich miejsce znajdą zastosowanie przepisy nowej ustawy. Istotnym obowiązkiem jaki m.in. nakłada nowa ustawa jest nowy kształt prospektu informacyjnego, który został określony załącznikiem do ustawy.Nowy prospekt informacyjny składa

28 maja 2024 r. weszła w życie większość przepisów uchwalonej przez Parlament Europejski i Radę (UE) nowej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). W Polsce już trwają prace nad transpozycją unijnych przepisów do polskiego porządku prawnego. 3 lipca 2024 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji2 pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Nowa EPBD stanowi jeden z fundamentów tzw. pakietu „Fit for 55”, w którego założeniach leży m.in. osiągnięcie neutralności klimatycznej na kontynencie europejskim do 2050 r. Jak wskazuje się w pkt (6) preambuły

The first step to register a company in Poland is choosing a legal form. The most popular form of a company in Poland is a limited liability company – LLC (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). The advantage of this form of doing business in Poland is the lack of responsibility for the shareholders, low capital requirements, and the speed and simplicity of opening a limited company in Poland. Such form of a company may be incorporated by only one person and a minimum share capital amounts to as minimum 5.000 PLN. The registration of a company in Poland can now take place

Co może chcieć skontrolować ZUS w mojej firmie? Obszary, w których kontrola ZUS była najczęstsza w 2023 r. Wiele wskazuje na to, że rok 2024 będzie okresem wzmożonej aktywności ZUS w obszarze kontroli przedsiębiorców ukierunkowanych  na maksymalizację wpływów ze składek ubezpieczeniowych. Poniżej wskazujemy szczególne obszary ryzyka, w oparciu o to co szczególnie kontrolował ZUS w 2023 r.: Praca na rzecz własnego pracodawcy  (kontrola  w grupie kapitałowej). Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych (umowa zlecenie i działalność gospodarcza; dwie umowy zlecenia). Umowy o dzieło. Outsourcing pracowników. Prawidłowość odprowadzania składek (tj. czy pobierane są z właściwych tytułów i w należnej wysokości). Zasiłek chorobowy. Praca na rzecz własnego pracodawcy Z

Choose language